Adoracja, Modlitwa Uwielbienia, spotkanie wspólnoty Metanoia